Pazurro.pl - Tipsy, Lakiery, ele
Twj koszyk aktualnie zawiera: 0 produktw
Jeste tutaj: Pazurro.pl
Szablony
Beauty Partner Punkty Beauty Partner Punkty

Formy wielorazowe

Szablony wykonane z bardzo elstycznego tworzywa zachowuj±cego swój kszta³t po odgiêciu - dziêki temu mo¿esz nadaæ paznokciom dok³adny kszta³t. Umo¿liwiaj± wielorazow± prace przy pomocy tego samego szablonu. Pakowane w plastikowe pude³ko u³atwiaj±ce przechowywanie i zachowanie czysto¶ci.

Produkt tymczasowno niedostpny.


© Copyright by Pazurro.pl Realizacja: