Pazurro.pl - Tipsy, Lakiery, ele
Twj koszyk aktualnie zawiera: 0 produktw
Jeste tutaj: Pazurro.pl
Ozdóbki
Beauty Partner Punkty Beauty Partner Punkty

Mix Sza³ Zdobieñ 150 elementów

SZA£ ZDOBIEÑ to miks ozdób, lakierów i akcesoriów zawieraj±cy niemal wszystko, czego mo¿e sobie za¿yczyæ prawdziwy mi³o¶nik artystycznego zdobienia paznokci. W komplecie: - 12 s³oiczków cyrkonii (ró¿ne kszta³ty i kolory) - 6 pude³eczek kruszonych muszelek, w ró¿nych kolorach - 12 opakowañ suszonych kwiatuszków - 6 pude³eczek szkieletów li¶ci - 6 opakowañ z³otych ozdóbek w ró¿nych kszta³tach - 12 super-pe³nych opakowañ sypkiego brokatu GLITTER - 12 s³oiczków folii hologramowej o ró¿nych barwach - 6 pude³eczek kolorowych piór - 12 pude³eczek po³yskuj±cych ozdóbek hologramowych - 6 pude³eczek kwiatków ceramicznych - 6 pude³eczek pe³nych kó³ek - 6 pude³eczek wielobarwnego kruszonego szk³a - 6 pude³eczek piasku do zatapiania - 6 pude³eczek kó³eczek z dziurk± - 6 pude³eczek mchu chrobotka - 6 s³oiczków cekinów 3d - 12 emalii do paznokci BelArte NAIL ENAMEL (po 11 ml ka¿dy), seria nieszablonowych kolorów - 4 linery BelArte z supercienkim pêdzelkiem (najpopularniejsze kolory) GRATIS - 2 du¿e karuzelki na ozdoby GRATIS - 2 ma³e karuzele na ozdoby GRATIS Razem 126 PUDE£ECZEK OZDÓBEK (grubo powy¿ej pó³ KILOGRAMA ozdób na paznokcie), 16 lakierów i cztery karuzelki! Uwaga - ze wzglêdu na znaczne poszerzenie naszego asortymentu ozdób, czê¶æ ozdób mo¿e byæ o wiele bardziej urozmaicona, ni¿ jest to na li¶cie po wy¿ej!

Produkt tymczasowno niedostpny.


© Copyright by Pazurro.pl Realizacja: