Pazurro.pl - Tipsy, Lakiery, ele
Twj koszyk aktualnie zawiera: 0 produktw
Jeste tutaj: Pazurro.pl
Kosmetyki do makija¿u
Beauty Partner Punkty Beauty Partner Punkty

Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III

Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III
Zestaw 18 pêdzli do makija¿u III

Komplet 18 pêdzli w etui w uko¶n± kratê. Pêdzle z r±czkami bia³ymi z czarnymi skuwkami. W zestawie: Nr 1 - Szczoteczka do brwi. Nadaje brwiom kszta³t i kolor. Do³±czony minigrzebyk do rozczesywania rzês. Nr 2 - Spirala do tuszowania rzês. Nr 3 - Cienki pêdzelek do nak³adania eyelinera w postaci p³ynnej. Nr 4 - Aplikator wykonany z g±bki. Mo¿e pos³u¿yæ do rozcierania granicy miêdzy dwoma cieniami na³o¿onymi na powiekê b±d¼ rozcierania kresek w celu z³agodzenia ich wyrazisto¶ci. Nr 5 - Pêdzel do punktowych aplikacji koretora. Nr 6 – P³aski pêdzel sko¶nie ¶ciêty, do brwi. Nr 7 - P³aski, prosto zakoñczony pêdzelek do ostrego obrysu powieki górnej i dolnej. Nr 8 - Pêdzel „wachlarz” do wykoñczenia makija¿u. Nr 9 - Pêdzel p³aski lekko zaokr±glony. S³u¿y do wype³nienia ust pomadk± w ró¿nej postaci. Nr 10 - Pêdzel p³aski, ostro ¶ciêty. S³u¿y do wykoñczenia makija¿u oka. Nr 11 - Pêdzel p³aski, sko¶nie ¶ciêty. Do modelowania i cieniowania powieki. Nr 12,13,14,15 – Pêdzle p³askie, zaokr±glone (ró¿nej wielko¶ci). S³u¿± do aplikacji cieni na powiekê. Nr 16 - Du¿y pêdzel „wachlarz” do wykoñczenia makija¿y twarzy. Nr 17 - ¦redni pêdzel sko¶ny do cieniowania lub modelowania twarzy ró¿em. Nr 18 - Du¿y pêdzel do aplikacji pudru sypkiego lub prasowanego na twarz.

Produkt tymczasowno niedostpny.


© Copyright by Pazurro.pl Realizacja: