Pazurro.pl - Tipsy, Lakiery, ele
Twj koszyk aktualnie zawiera: 0 produktw
Jeste tutaj: Pazurro.pl
Akryle
Beauty Partner Punkty Beauty Partner Punkty

Akryl BelArte Ró¿owy 25g

Ekskluzywny puder akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja PINK - ró¿, idealna do zdobienia french. Tak prosty w obróbce, ¿e mo¿na pi³owaæ go zwyk³ym bloczkiem! Samopoziomuj±cy siê, ale nie rozlewa siê i dobrze utrzymuje ozdoby. Wyj±tkowa trwa³o¶æ po wyschniêciu, ¶wietna przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie niezale¿nie od wysoko¶ci temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturalny kolor. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce lub na tipsie. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez najbardziej znanych profesjonalistów w bran¿y stylizacji paznokci.

Produkt tymczasowno niedostpny.


© Copyright by Pazurro.pl Realizacja: