Pazurro.pl - Tipsy, Lakiery, ele
Twj koszyk aktualnie zawiera: 0 produktw
Jeste tutaj: Pazurro.pl
Akryle
Beauty Partner Punkty Beauty Partner Punkty

Akryl BelArte Bia³y 25g

Ekskluzywny proszek akrylowy z wysokiej pó³ki. Wersja WHITE - bia³a, stworzona do koñcówek frencha. Tak prosty w obróbce, ¿e mo¿na pi³owaæ go zwyk³ym bloczkiem! Samopoziomuj±cy (efekt miodu), ale nie rozlewa siê i dobrze kryje ozdoby. Najwy¿sza trwa³o¶æ po na³o¿eniu, ¶wietna przyczepno¶æ. Nie¿ó³kn±cy, praktycznie bez wzglêdu na wysoko¶æ temperatury. Dziêki stabilizatorom i wybielaczom optycznym ma idealnie naturalny kolor. Do u¿ycia z formami na naturalnej p³ytce paznokcia lub z tipsem. Oryginlany Akryl BelArte polecany jest przez najbardziej znanych profesjonalistów w bran¿y paznokciowej.

Produkt tymczasowno niedostpny.


© Copyright by Pazurro.pl Realizacja: